>please wait while loading... 

Lid worden

Lid worden van Hart voor Huldenberg. Dit is volkomen gratis. Het is dé manier om te laten horen dat ook u het niet eens bent met de huidige gang van  zaken.  Lidmaatschap is gratis en indien gewenst anoniem naar buiten toe. Hart voor Huldenberg speelt aan haar leden informatie door over dit dossier en belegt informatieve vergaderingen. U kan lid worden door een mailtje te sturen aan info@hartvoorhuldenberg.be

Financieel steunen

Actie voeren, een website onderhouden, documenten opzoeken, printen, verspreiden, informatieavonden organiseren, het kost allemaal (een beetje) geld. U kan ook uw steentje bijdragen als u dat wenst. Het rekeningnummer van Hart voor Huldenberg is : 979-61 85 257-57

Een klacht indienen

Via website airport mediation :

http://www.airportmediation.be

Via Mail :

airportmediation@mobilit.fgov.be

Via Telefoon :

32.2.206.32.32 (klacht voicenummer ombudsdienst luchthaven Zavemtem)

Via Fax :

32.2.206.32.30 (klacht faxnummer ombudsdienst luchthaven Zavemtem)

Via Brief :

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal
c/o Directoraat-generaal Luchtvaart
Raketstraat, 90
1130 Brussel (Haren)


 
problematiek | de actiegroep |  politieke reacties | documenten |  pers | wat kan u doen |  contact.html  |  nuttige links