>1450 titles, please wait while loading... 

Hart voor Huldenberg stelt ten aanzien van de verantwoordelijke overheden en de uitbaters van de luchthaven de volgende eisen: 

Eisen van de bewonersgroep Hart voor Huldenberg

 1. Afschaffing van het gebruik van het baken HUL in de deelgemeente Ottenburg bij de planning van de vertrekkende vluchten van de luchthaven van Zaventem. Dus géén gebruik als richtbaken, fly-by-point, waypoint of fly-over-point. Dit baken ligt veel te dicht bij de luchthaven en zorgt voor een werkelijk excessieve belasting en concentratie op de gemeente Huldenberg.
   

 2. Billijke verdeling van de overlast veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem.
   

 3.  Reëel verschillende en goed uitwaaiierende routes voor toestellen met de bestemmingen Lno, Spi, Sopok, Roussy en Pites.
   

 4. Bijzondere aandacht voor de routeplanning en/of -uitwaaiiering van de route Sopok (nagenoeg één derde van alle vertrekkende toestellen volgens rapport prof. Thoen periode 15/04/2004-15/07/2004).
   

 5. Reëel verschillende routes voor elke voor vertrek gebruikte baan (25R, 25L, 20, 02, 07R, 07L).
  Met ‘reëel verschillende routes’ wordt bedoeld routes die bij gebruik nooit hetzelfde gebied overvliegen als een andere, behalve onbewoonde zones
  .
   

 6. Effectieve, totale, voorspelbare rustperiodes voor Huldenberg, tijdens de dag en ‘s nachts.
   

 7. Opnemen van het grondgebied van Huldenberg op de projecties van de radartracks die door Belgocontrol worden opgeleverd.
   

 8. Opnemen van het grondgebied van Huldenberg in het simulatieprogramma voor de geluidsoverlast van het laboratorium voor akoestiek en thermische fysika van de KULeuven.
   

 9. Plaatsen en in werking stellen van geluidsmeters in Huldenberg, onder elke gebruikte route.
   

 10. Naleven van de kritische gezondheidsgrenswaarden én van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie ’s nachts.
   

 11. Naleven van de kritische gezondheidsgrenswaarden én van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie overdag.

 
 problematiek | de actiegroep |  politieke reacties | documenten |  pers | wat kan u doen |  contact.html  |  nuttige links