Vergelijking meetgegevens met bac-geluidscontourenrapport 2005

Geluidsbelastingsanalyse deel 1 (18/08/05)

Geluidsbelastingsanalyse deel 2 (9/09/06)

"EfficiŽntie" van het geluidsmeetpunt van Duisburg ?

Routeverdeling en -bezetting boven Huldenberg in 2004

Welke geluidsmaat zien omwonenden als een goede maat voor de beleefde hinder/ergernis

Wat is die hinder, die men billijk zou gaan verdelen ?

 
problematiek | de actiegroep |  politieke reacties | documenten |  pers | wat kan u doen |  contact.html  |  nuttige links