>please wait while loading... 


Onder de naam Hart voor Huldenberg is in Huldenberg een actiecomitÚ van bewoners opgericht voor een echt eerlijke verdeling van de overlast van de luchthaven van Zaventem. Metingen van Aminal van augustus/september 2003 tonen ondubbelzinnig aan dat in onze gemeente en meer bepaald zeer geconcentreerd in bepaalde wijken liefst meer dan 50% van alle vertrekkende vliegtuigen overkomen. Geen enkele gemeente op een vergelijkbare afstand van de luchthaven heeft/had een dergelijke concentratie te verwerken.

Van alle voorgestelde plannen hadden de inwoners nu vooral hun hoop gesteld op het zogeheten spreidingsplan omdat, zo werd verwacht, dit toch iets zou veranderen aan deze wel zeer onrechtvaardige concentratie. Niets bleek minder waar: door het Plan Anciaux worden nu nog beduidend meer toestellen op hetzelfde baken HUL (gelegen in onze deelgemeente Ottenburg) gericht, ongeacht welke baan voor opstijging wordt gebruikt. (zie rubriek documenten)

Een trieste saga die nu al meer dan 15 jaar voortduurt.

IN BLIJDE (?) VERWACHTING VAN EEN NIEUW VLIEGPLAN, DAT DE HINDER WEL BILLIJK VERDEELT

Hinder .. wat bedoelt u ? Klik op deze radartrack of lees ons 'hinderdocument' ...

 

Wij hechten er groot belang aan dat de feiten correct en objectief worden weergegeven. Deze materie is echter niet zo eenvoudig dat men er zich met een slagzinnetje vanaf kan maken. Precies daarom hebben wij een goed en duidelijk dossier willen samenstellen. Deze site is dan ook met zorg opgesteld om ieder ge´nteresseerde een goed beeld te geven van de moeilijkheden in Huldenberg en omliggende gemeenten.

 
problematiek | de actiegroep |  doelstellingen | documenten |  pers | wat kan u doen |  contact.html  |  nuttige links